Ascensors Sigma

Ascensors panoràmics

Ascensors Sigma, en cada cas, cerca la tecnologia d'elevació que més adient a les necessitats particulars de cada projecte, amb la finalitat de de garantir les més altes prestacions tant de contaminació acústica, confort com de la seva fiabilitat.

Ascensors panoràmics

Els ascensors panoràmics aporten dinamisme, seguretat i singularitat a les noves creacions arquitectòniques.

Les construccions en les que s’instal·la és beneficien d’un ascensor dissenyat especialment per cobrir les necessitats demandades. Tot això fa que l’ascensor sigui un exemplar únic. Pot ser tan hidràulic com elèctric.

Ascensors panoràmics

Com són els ascensors panoràmics?

Els ascensors panoràmics són aquells que la seva cabina compten amb una o vàries de les seves parets en vidre, fet que els permeten l’entrada de llum augmentant la sensació d’espai.

Els ascensors panoràmics solen ésser més pesats, ja que, el pes del vidre és molt superior al material habitualment utilitzat en la resta d’ascensors, factor molt important a tenir en compte a l’hora de calcular el dimensionat de la instal·lació.

Per el seu atractiu estètic sol ésser comú trobar-los en hotels, centres comercials i zones amb força afluència de persones.

Les formes més habituals solen ésser:

  1. Vidre corbat: similars a una càpsula.
  2. Semi panoràmics: amb només 1 o 2 parets de vidre.
  3. Completament panoràmics: 3 parets de vidre.

Realitzem serveis de manteniment d’ascensors de manera regular a les poblaciones de: Sant Boi de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, Gavà, Castellbisbal, Begues, Ripollet, El Prat de Llobregat, Sitges entre d’altres properes a Sant Joan Despí.

Puges?

Contacta amb nosaltres per saber tot amb el que podem ajudar-te.

Contacte